20 آذر، 1399

ردیابی چشمی با نمایشگر سربند هوشمند Fove

Fove HDM همانند Oculus Rift از انواع حسگرهایی که در هدفون جاسازی شده استفاده می کند که جهت گیری سر را ردیابی می کند و حاوی یک ژیروسکوپ جدید، شتاب سنج و حسگر مغناطیس سنج است. یک قسمت خارجی نیز برای ردیابی حرکات سر در آن استفاده می شود
Translate »