23 بهمن، 1399

سربازان سایبورگ 2050

گروه بررسی  فرماندهی توسعۀ ظرفیت رزمی ارتش آمریکا طی گزارشی محرمانه تحت عنوان “Cyborg Soldier 2050:Human-Machine Fusion and the Implications for the Future” به طور رسمی اعلام کرد که ظرف مدت ده سال ارتش آمریکا شاهد جذب نیروهایی مرکب  از انسان و فن آوری در میان دستگاه نظامی خود خواهد بود.
Translate »