4 دی، 1399

مچ‌بند سنجش میزان الکل در بدن

یک دستگاه پوشیدنی آزمایش تنفس موسوم به BACTrack Skyn توانست جایزه نخست رقابت حسگر زیستی پوشیدنی سازمان ملی بهداشت آمریکا را بدست بیاورد.
Translate »