24 آذر، 1399

گجت های پوشیدنی موج های زودگذر دنیای فناوری

لیه فناوری‌های پوشیدنی با سوار بر موج تکنولوژی‌های جدید، در مرحله اول انتشار با استقبال مخاطبان مواجه می شوند،اما در دراز مدت این روند روبه کاهش می‌رود تاجایی که دیگر نام و یاد آن تکنولوژی که شاید روزی در اوج بود در یاد ها نماند.مثال این قضیه همین ساعت‌های اپل واچ است که شاید در دنیا سروصدای زیادی به پا کرده باشد اما با مرور زمان معایب و مزایای آن بیشتر نمایان شده است.
Translate »