19 اسفند، 1399

اولین موزه هنر دیجیتال پاریس

هنر مدرن هنر دیجیتال طرفداران بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده اند. همه ساله گالری ها و نمایشگاههای بسیاری در این زمینه برگزار میشوند. نمایشگاه دیجیتال پاریس هم جزو این رویدادهای بزرگ هنری است.
Translate »