23 اسفند، 1399

مجموعه Limm از Deskriptiv

مجموعه لیم Limm مجموعه ای از آثار هنری گروه دو نفره ای متشکل از دو هنرمند آلمانی است که به نام هنری Deskriptiv فعالیت میکنند. این دو هنرمند با استفاده از هنر دیجیتال و برنامه نویسی مجموعه ای را تولید و گردآوری کرده اند
Translate »