25 اسفند، 1399

موزه موری توکیو ، اولین موزه هنر دیجیتال دنیا

موزه موری توکیو یا همان The Mori Building Digital Art Museum: Borderless teamLab، موزه ای است، که تخصصی به هنر دیجیتال اختصاص دارد. در مطالب گذشته راجع به آن صحبت کوتاهی کردیم ولی امروز قصد داریم این دنیای شگفت انگیز هنر و تکنولوژی را خیلی دقیق تر بررسی کنیم.
Translate »