22 اسفند، 1399

عکسهایی از موزه هنر های دیجیتال پاریس

موزه هنر های دیجیتال پاریس یکی از مهم ترین مراکز هنر مدرن و دیجیتال در اروپاست که در مقالات و مطالب گذشته آن را معرفی کردیم. این مجموعه جذابیت زیادی که برای صنعت گردشگردی شهر پاریس دارد.
19 اسفند، 1399

موزهٔ هنر دیجیتال در جده عربستان سعودی

موزه های هنر دیجیتال ، پدیده ای نوین هستند که در سالهای اخیر بسیار رشد کرده و در سرتاسر جهان احداث و بهره داری میشوند.
Translate »