18 اسفند، 1399

نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال ایران

نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال ایران سال نود و هشت برگزار شد. این جشنواره فعالیت خود را با معرفی هیئتی از داوران که اشخاصی بنام و شناخته شده در این عرصه بودند ، شروع کرد. 
Translate »