17 اسفند، 1399

مد و لباس نماد هویت ماست

در نشست دست اندرکاران مد و لباس کشور سخنانی درباره مد و هویت فرهنگی جامعه ایران نطق شد که شنیدن آنها خالی از لطف نیست.
Translate »