23 اسفند، 1399

بررسی انواع هنر دیجیتال

دیجیتال آرت یا همان هنر دیجیتال در زمینه ها و استایل های متفاوتی به کار میرود و بسته به نیاز و علاقه هنرمندان در سالهای اخیر تغییرات بنیادین بسیاری کرده است .
22 اسفند، 1399

آشنایی با نقاشی دیجیتال!

دنیای هنر شکلهای گوناگونی به خود میگیرد و همواره تغییرات بی پایانی را تجربه میکند. چند دهه است که شاخه ای جدید و بسیار متفاوت از هنر ظهور کرده است که هنر دیجیتال نام دارد
Translate »