21 اسفند، 1399

کتاب هنر در عصر دیجیتال

مقاله ای را مرور میکنیم که به اظهارات مهدی مقدمی نژاد مترجم و فعال حوزه هنر دیجیتال میپردازد. به گفته مهدی مقدمی نژاد هنر دیجیتال در دنیا جوان و در ایران جوان‌تر است.
Translate »