14 آذر، 1399

آینده پارچه های هوشمند

آنچه که در پارچه های هوشمند را انقلابی می کند، این است که توانایی انجام کارهای بسیاری را دارند که پارچه های سنتی نمی توانند این کارها را انجام دهند. از جمله برقراری ارتباط، تغییر شکل دادن، هدایت انرژی و حتی می توانند رشد کنند
Translate »