25 اسفند، 1399

دوره تخصصی هنر دیجیتال در خانه هنرمندان

دیجیتال آرت یا هنر دیجیتال یکی از سبکهای شناخته شده هنر مدرن است که آموزش تکنیکی و منظم نقش مهمی را برای هنرمندان تازه وارد در این حوزه ایفا میکند. در کشور عزیزمان هم کارگاهها و وورکشاپ های بسیاری در این راستا برگزار شده است. 
Translate »