9 فروردین، 1400

تعاریف متفاوت از استارت‌آپ

استارت‌آپ‌ واژه جدید در مبحث اقتصاد و بیزینس مدرن است و تعاریف زیادی برای آن ارائه شده است. 
Translate »