9 اسفند، 1399

کتاب «فلسفه‌ی مد» تالیف «لارس اندرسن»

خواستگاه و ماهیت دنیای مد و فشن ، آمیخته با هنر بوده و هست. نظریات و تعاریف بسیاری در مورد این زیرشاخه هنر که همه به طور روزمره از آن استفاده میکنند ارائه شده است. امروز به بررسی کتابی میپردازیم که منبع غنی و جذاب برای حلاجی دنیای فشن و آشنایی با فلسفه وجودی این هنر از دید بزرگان است. 
Translate »