یک قدم تا ورود ابَرانسان‌ها به زندگی روزمره

ارتش آمریکا باور دارد که می تواند تا سال ۲۰۵۰ میلادی با توسعه طیف وسیعی از تکنولوژی های پیشرفته زیست پزشکی، سربازان خود را به ابرسربازان «سایبورگی» تبدیل نماید. در پژوهش جدیدی که پیرامون این موضوع انجام گرفته از خصوصیات سربازان آینده از جمله توانایی فوق العاده بالای آنها برای شنیدن و مهارت های تله پاتیک سخن به میان آمده است.

 این گزارش که توسط فرماندهی توسعه توانمندی های جنگی ارتش آمریکا انجام شده به چهار حوزه یا بخش از بدن انسان پرداخته که به لطف تکنولوژی قابلیت بهینه سازی دارند. یکی از بهبودهایی که به لطف بیوتکنولوژی می توان در بدن انسان ایجاد کرد  افزایش قوه بینایی، بهبود دید و آگاهی موقعیتی سربازان است.یکی دیگر از بهبودهای مورد نظر برای سربازان آمریکا قوه شنوایی است که تعاملات و حفاظت آنها را بهبود خواهد داد.

در این تحقیق همچنین اشاره شده که چطور می توان با کمک شبکه حسی اپتوژنتیک کنترل ماهیچه ای سربازان را تقویت کرد؛ منظور در واقع استفاده از نور برای بازتولید سلول های ماهیچه ای است.در انتهای این پژوهش اشاره شده که می توان با اتصال یک سنسور عصبی دو سویه به مغز توانایی های ارتباطی انسان با ماشین یا بالعکس را بهبود داد.در بخش دیگری از این این تحقیق که با عنوان سرباز سایبورگی ۲۰۵۰: تلفیق انسان و ماشین و پیامدهای آن برای آینده وزارت دفاع منتشر شد چنین آمده است:

پیش بینی می شود که تکنولوژی توانایی خواندن و نوشتن را میان انسان و ماشین و همچنین میان انسان ها به واسطه تعاملات مغز به مغز بهبود بدهد.این تعاملات به جنگجویان امکان می دهند که مستقیما با سیستم های بدون سرنشین و خودران ارتباط برقرار کرده و همزمان برای بهبود سیستم های فرماندهی و کنترل و عملیات های مختلف ارتباط مستقیمی با مغز همرزمان خود داشته باشند.

معرفی سربازهای سایبورگی به جامعه ، پرسنل وزارت دفاع آمریکا و رقبا در سال های پس از ۲۰۵۰ سرعت بیشتری می گیرد و منجر به ایجاد نابرابری ها، عدم توازن و اختلافاتی در چارچوب های حقوقی، امنیتی و اخلاقی دنیا می شود. البته مزایای تلفیق انسان و ماشین زیاد هستند و به واسطه پیشگیری از بروز بیماری یا جراحت در افراد اثرات مثبتی روی کیفیت زندگی بشر دارند. اما مهم ترین دلیل محققان برای این کنار پشت سر گذاشتن دشمنان است.

طبق این مقاله چین هم اکنون پیشتاز رقابت ساخت سربازان سایبورگی است و به مراتب از آمریکا جلوتر حرکت میکند.همچنین ذکر شده که سرمایه گذاری های دولت مرکزی آمریکا برای سرمایه گذاری در این حوزه ها به هیچ وجه با چین برابری نمی کند و بودجه R & D (یا تحقیق و توسعه) چین در این زمینه به مراتب بالاتر است.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »