تکنولوژی پوشیدنی

برخی از این رویدادها و اتفاقات در برگیرنده تعداد زیادی از طیفهای کاری و روزمره می شود . در زمینه تکنولوژی و آینده ، انسان در معرض بی نهایت اخبار خوب که گاهی در تحلیلها و نظرات برخی از کارشناسان این اتفاقات و تکنولوژی ها بی رحم و گاهی خطرناک عنوان می شود اما با همه این نظرات و تحلیلهای ریز و درشت همیشه تکنولوژی و پیشرفت راه خود را در اکثریت زمینه های کاری و اجتماعی و رفتاری ما باز کرده و می کند .

یکی از این تکنولوژی ها که به مد و صنعت عظیم و گسترده لباس هم ارتباط دارد و در چند سال اخیر واقعا کمکهای زیادی در برخی از مواقع به انسانها کرده، موضوع ” تکنولوژی پوشیدنی” یا همان “wearable technology“است.تکنولوژهای پوشیدنی در نوع خود یک انقلاب در زندگی به حساب آمده و در سالیان اخیر با پیشرفت بیشتر این مسیر، فکر و ذهن طراحان لباس را درگیر خودش کرده است . این تکنولوژی که در خیلی از اتفاقات روزمره جای خودش را باز کرده برای طراحان مد هم جذاب شده و آنها نیز سعی در استفاده از این تکنولوژی در برخی از طراحیهای خود دارند . این اتفاق که در لباسها و آکسسوری و برخی از مدلها لباس بکار رفته و هم اکنون نیز در برخی از کشور های سطح اول دنیا در حال استفاده است راه خود را در عرصه پزشکی با لباسهای که با پوشیدن آنها وضیعیت عمومی فرد تحت نظر گرفته شده و با دکترش ارتباط دارد.

حلقه های انگشتری که وظیفه پرداختها را به عهده دارد و دست بندهای که تلفن شما هستند و کت ها و پالتوهای که برای شما اطلاعات را بررسی و اطلاعات در خواستی شما را در آستری یا برروی خوده لباس به نمایش در می آورد یا عینکهای که با اینکه وظیفه اصلی عینک بودن را انجام میدهد در عین حال بر روی یک شیشه خود نمایشگری از دادهای در خواستی شما در کامپیوتر داخلیش است .

این رویداد برای برخی بی نهایت با ارزش است و در برخی از مواقع برای افرادی با ناتوانیهای جسمی بی نهایت راه گشا بوده و هست روز به روز در حال گسترش و بروز شدن می باشد . شما دیگر لباسهای خود را برای استایل و ظاهر و یا تجمل برتن نمی کنید و آنهاحکم یک ابراز برای استفاده از چندین فن آوری و تکنولوژی همراه برای شما دارند.

هم اکنون از پارچه ها و تکنیک بافت پارچه برای به وجود آوردن پارچه های که تار و پود آنها از مدارهای الکترونیکی می باشد استفاده می کنند و برای تولید پارچه های که به یک مدار سراسری و حافظه ای کامپیوتری باشد بهره بگیرند و لباس تن ما به یک کامپیوتر همراه تبدیل شود .

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »