آینده داستانی از پیش نوشته شده یا سرنوشتی از پیش مشخص شده نیست
آینده چیزیه، که
می‌شه ساختش.حفظ
طبیعت


همه
با همزیبا و
مؤثر


آینده
بهتر

آینده داستانی از پیش نوشته شده یا سرنوشتی از پیش مشخص شده نیست
آینده چیزیه، که می‌شه ساختش. 

گفتگو

بهترین روش برای پیدا کردن راه مناسبِ ساخت آینده

برای شروع گفتگو بهتر اینه که چیزی برای گفتن وجود داشته باشه. ما یک محور اولیه در مورد تصورمون از آینده داریم، چیزی که فکر می کنیم، اگر ساختن آینده رو بر اساس اون انجام بدیم احتمالاً به همه ما کمک می کنه.

 

گفتگو

بهترین روش برای پیدا کردن راه مناسبِ ساخت آینده

برای شروع گفتگو بهتر اینه که چیزی برای گفتن وجود داشته باشه. ما یک محور اولیه در مورد تصورمون از آینده داریم، چیزی که فکر می کنیم، اگر ساختن آینده رو بر اساس اون انجام بدیم احتمالاً به همه ما کمک می کنه.

اخبار و مطالب

فناوری در پوشیدنی ها، لباس آینده، هنر آینده

electornics-home-bottom-section-square-bgelectornics-home-bottom-section-square-bg
electronics-home-bottom-section-square-bg-22electronics-home-bottom-section-square-bg-222222

ارکان جشنواره

حامیان و دست اندرکاران


حامیان ما تیم ما

جشنواره تلاش می کند تا در فضایی شفاف، شبکه ای بین المللی از حامیان، داوران، دبیران، طراحان و هنرمندان با دغدغه های مشترک از سراسر دنیا به وجود بیاورد