29 دی، 1399

رعایت فاصله گذاری اجتماعی با گجت هوشمند

فاصله‌گیری اجتماعی یا فاصله‌گذاری اجتماعی اصطلاحی است که برای برخی از اقدامات غیر دارویی کنترل عفونت استفاده می‌شود که توسط مقامات بهداشت عمومی برای متوقف کردن یا کاهش سرعت شیوع بیماری‌های بسیار مسری انجام می‌شود.
27 دی، 1399

استفاده از فناوری پوشیدنی در نیرو ی دریایی آمریکا برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی

یک گروه از ارتش نیروی دریایی آمریکا به دنبال گزینه‌هایی برای یک فناوری پوشیدنی است که سوابق کاربران در فاصله تقریبا دو متری از هم را ثبت می‌کند و قادر است ۱۰۰ دستگاه مختلف را در زیر یک دقیقه شناسایی کند.    این گروه نظامی در حال بررسی فناوری‌های موجود برای این برنامه هستند.
Translate »