29 اسفند، 1399

اتفاقاتی مدرن به نام مدگرایی

جامعه ایرانی خواستگاهی سنتی-مذهبی دارد. این جنبه سنتی-مذهبی از دید جامعه‌شناسی و فلسفه از دریچه متفاوتی به دنیا نگاه می‌کند که تمام زندگی روزمره تحت‌الشعاع آن قرار ‌میگیرد. یکی‌از‌این مقوله‌ها مد است.
29 اسفند، 1399

حمایت از مد و لباس اسلامی

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حجت‎ الاسلام ابوالفضل عامری در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی استان گلستان اظهاراتی داشتند که به شرح  زیرست
14 اسفند، 1399

هویت مدگراییِ فرهنگی

آیا مدگرایی امری پسندیده است ؟ سنت و فرهنگ ایرانی مدگرایی را میپذیرد؟ دیدگاه اسلام در این باره چیست؟ اینها سوالاتی هستند که جواب آنها برای بسیاری از مردم به گره ای ناگشودنی بدل شده است.
Translate »