فناوری پوشیدنی که ریتم ضربان قلب را نشان می دهد

نمودار ریتم قلب در جهان که بصورت شبانه میانگین ضربان قلب در حال استراحت در بین استفاده کنندگان از حلقه سلامتی برای افراد از نیمکره شمالی و جنوبی است . که درفاصله زمان از غروب تا طلوع آفتاب در نیویورک (بالا) و ملبورن ، استرالیا (پایین) طراحی شده است تا اثر تغییرات فصلی در نور روز را مشخص کند.

آیا اندازه گیری رفاه می تواند بهزیستی فرد را افزایش دهد؟

یک پایان نامه تحقیقاتی دکتری اخیر گزارش داده است که فناوری پوشیدنی توسعه یافته در فنلاند شمالی ، توانایی آشکار کردن روند معنادار بهزیستی جهانی را نشان می دهد. این تحقیق زمینه را برای این فراهم می کند که چگونه فناوری پوشیدنی مانند حلقه هوشمند می تواند ارزیابی بهزیستی در آینده نزدیک را فراهم کند. برخی از نکات اصلی عبارتند از:

  1. فناوری پوشیدنی به کاربران این قدرت را می دهد تا مسئولیت رفاه خود را به عهده بگیرند.
  2. در مقایسه با بهترین معیارهای موجود ، دستگاه ها بازخورد قابل اعتمادی را ارائه می دهند.
  3. داده های پوشیدنی در طولانی مدت پدیده هایی را که قبلاً ندیده اید و تأثیرات بالقوه آن بر سلامتی نشان می دهد.

هانو کینونن ، نویسنده پایان نامه می گوید:

“اندازه گیری بسیاری از جنبه های رفاه می تواند با کمک فن آوری روز به طور دقیق و مطمئن انجام شود.” “با این حال ، مسئولیت رفاه شخص به عهده خود شخص است. به لطف محصولات فن آوری سلامتی ، فرد می تواند سبک زندگی خود را انتخاب کند در حالی که از تأثیرات شخصی آنها بیشتر آگاهی دارد.” فناوری پوشیدنی دانش ، قدرت و مسئولیت را فراهم می کند

دکترای حاضر کار دقت دو محصول سلامتی ، Polar Active و حلقه Oura و کاربردهای آنها را بررسی کرد. در مقایسه با بهترین معیارهای موجود ، نظرات آنها قابل اعتماد است. کوچکترین وسیله مورد مطالعه یک حلقه بود که فقط حدود چهار گرم وزن داشت. بر اساس سیگنال نبض اندازه گیری شده توسط آن ، تقریباً دقیقاً با روش ECG می توان تنوع ضربان قلب را در شب توصیف کرد – همبستگی بین اندازه گیری های حلقه و مقادیر به دست آمده با روش ECG 0.990 بود ( ۴۹ = n) سایر جنبه های بهزیستی در این کار شامل فعالیت بدنی روزانه ، زمان خواب بهینه و رفتارهای مرتبط با سلامتی است که بر پویایی ضربان قلب فرد در استراحت تأثیر می گذارد.

محصولات کوچکتر و راحت تر فن آوری سلامتی ، نظارت بر وضعیت رفاه را به عنوان روندهای طولانی مدت امکان پذیر می کند. این مطالعه نوسانات ضربان قلب شبانه کاربران حلقه را در دو و نیم سال گذشته ارائه می دهد. اندازه گیری طولانی مدت نشان می دهد که چگونه میانگین ضربان قلب جهانی با توجه به ریتم هفتگی و فصلی و در تعطیلات متفاوت حرکت می کند.برای مثال ، از مطالعات قبلی می دانیم كه بین ضربان قلب در حالت استراحت و سلامت قلب رابطه وجود دارد. در این پایان نامه مشخص شد كه ضربان قلب شبانه ما معمولاً در آخر هفته ها افزایش می یابد. هانو کینونن می گوید: تنها با آگاهی از این ریتم ها می توانیم تصمیماتی بگیریم که باعث بهبود رفاه ما می شوند – به عنوان مثال ، با رعایت یک ساعت خواب منظم.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »