13 اسفند، 1399

مدرنتیه ، مد و هویت ایرانی !

 یکی از بحث هایی که در سالهای اخیر گستردگی و اهمیت چشمگیری در گفتمان های روشن فکری و دانشگاهی ایران پیدا کرده است بحث هویت ایرانی است. بحثی که جواب قطعی ندارد ولی برای جامعه ایرانی حائز اهمیت خواهد بود.
12 اسفند، 1399

مُد بدون شکوفایی

مد امروزی فلسفه و اصولی پایه دارد. نظریات بسیاری در مورد آن داده میشود و به علت سرعت باورنکردنی آپدیت شدنش ، همه روزه تغییرات عمده ای به خود میگیرد. مدیریت کردن جریان مد روز کاریست که لازمه هر جامعه بشری مدرن است.
Translate »