30 اسفند، 1399

آسیب‌شناسی هویتیِ مد

مدگرایی در ایران ، به معضلی بدل شده است. بسیاری جامعه‌شناسان به معضل هویتِ مد ایران دیدگاهی آسیب شناسانه دارند. آسیبی که ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد.
10 اسفند، 1399

فلسفه مد امروزی ، سوالی حل نشدنی

فلسفه مد کلیدواژه ای است که در ایران کمتر کسی به آن پرداخته است. کتاب فلسفه مد به شرح عناصر و المانهایی پرداخته که هویت بشری فشن را میسازند. 
9 اسفند، 1399

کتاب «فلسفه‌ی مد» تالیف «لارس اندرسن»

خواستگاه و ماهیت دنیای مد و فشن ، آمیخته با هنر بوده و هست. نظریات و تعاریف بسیاری در مورد این زیرشاخه هنر که همه به طور روزمره از آن استفاده میکنند ارائه شده است. امروز به بررسی کتابی میپردازیم که منبع غنی و جذاب برای حلاجی دنیای فشن و آشنایی با فلسفه وجودی این هنر از دید بزرگان است. 
Translate »