29 اسفند، 1399

اتفاقاتی مدرن به نام مدگرایی

جامعه ایرانی خواستگاهی سنتی-مذهبی دارد. این جنبه سنتی-مذهبی از دید جامعه‌شناسی و فلسفه از دریچه متفاوتی به دنیا نگاه می‌کند که تمام زندگی روزمره تحت‌الشعاع آن قرار ‌میگیرد. یکی‌از‌این مقوله‌ها مد است.
14 اسفند، 1399

هویت اسلامی و مدگرایی

مد ،پدیده ای نسبتا مدرن است که دیدگاههای زیادی درباره آن وجود دارد. این دیدگاه ها پل ارتباطی فلسفه و مد هستند. اسلام نظر خاصی درباره مد ، هویت و اعتدال ورزی در مد دارد.
6 اسفند، 1399

آشتی سبک فوویسم و فشن

سبک های هنری یکی از اصلی ترین بخش هایی هستند که هنرمندان حوزه مد و فشن در تمام ادوار تاریخ از آنها الهام گرفته اند. یکی از این جریانات هنری که تاثیرات جالبی بر روی این صنعت گذاشته است ، سبک فوویسم است که به مکتبی از هنرمندان فرانسوی در اوایل قرن بیستم تعلق دارد که عمر کوتاه آن از 1904 تا 1910 بیشتر طول نکشید.
Translate »